Ett Hål i Verkligheten

Alexander Lövmark

Studier vid Högskolan för Scen och Musik (HSM) i Göteborg. Linjen för improvisation. (Sång, kontrabas.piano). Alexander som är en god sångpedagog har uppmuntrat och inspirerat mig och lärt mig att sjunga bättre.

www.alexanderlovmark.se

Anders Gabrielson

Examen från Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

Annie Svedlund

Klassisk utbildning vid Musikkonservatoriet i Falun,
Studier vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg,
konstnärlig kandidatexamen i klassisk musik (fiol).

Jonathan Gustavsson

Musiklärarexamen från Högskolan för Scen och Musik i Göteborg med inriktning mot jazz och trumpet.

Kombinerar undervisning med frilansande

Martin Freidlitz

Studerar sista året vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. musikerprogrammet med gitarr och improvisation som inriktning. Utöver detta är intresset för arrangering och komposition något som kräver allt mer uppmärksamhet av Martin.

Ellen Hjalmarsson

Studier vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och Norges Musikhögskole i Oslo. Frilansar bl.a. i Göteborgs Symfoniker, Oslo Filharmonien, KORK (Norska Radio Orkestern) samt Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm.

Viktor Turegård

Utbildad vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg samt Instituto Superior des Artes i Havanna. Spelar i huvudsak kontrabas och elbas men även tuba/sousaphone och gitarr.
www.viktorturegard.com

Anna Melander & Per Norin

Martin Freidlitz
Första inspelningen
Viktor och Anders

Musiker